SIA Mūsu Plāns rūpējas par Tavu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Tavas tiesības  uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Informācija un personas dati, kurus Tu esi iesniedzis saistībā ar pasūtījumu veikšanu mūsu interneta veikalā, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Tu piekrīti, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas ir nepieciešams.


Kādus personas datus mēs iegūstam un kādēļ?

Mēs izmantojam sekojošus personas datus:

Tavu vārdu un uzvārdu, kas nepieciešams, lai izrakstītu Tev rēķinu; lai identificētu Tavi pasūtījuma saņemšanas un/vai apmaksāšanas brīdī.

Tavu e-pasta adresi, lai nosūtītu rēķinu un pasūtījuma ststusu.

Tavu telefona numuru, lai sazinātos ar Tevi par pasūtījumu saistītos jautājumos. Kā arī gadījumos, kad ir nepieciešams nosūtīt uz Tavu mobilo telefona numuru informāciju par preces piegādes/saņemšanas laikiem un vietu.

Tavu adresi, lai nosūtītu Tev interneta veikalā pasūtītās preces pa pastu vai ar kurjeru.

 

No kādiem avotiem mēs iegūstam Tavus personas datus?

Mēs apstrādājam tikai un vienīgi tos personas datus, kurus Tu sniedz, veicot pasūtījumu, mūsu interneta veikalā.

 

Personas datu izpaušana.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu klientu apkalpošanas servisu, kā arī, lai izpildītu visas normatīvo aktu un likumu prasības, iegūtie dati varētu būt nodoti trešajām personām šādos gadījumos:

• Tavi personas dati var tikt nodoti preču piegādes un kurjeru dienestiem, lai nodrošinātu pasūtījumu piegādi norādītājā adresē.

• Tavi personas dati var tikt nodoti trešajai personai, kas veic grāmatvedības uzskaites operācijas, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar LR likumiem.

Tavi personas dati varētu būt nodoti tiesībsargājošām iestādēm, valsts un pašvaldību iestādēm, lai mēs pildītu savu juridisko pienākumu, ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti vai, lai aizsargātu savas juridiskās tiesības.

 

Kur mēs apstrādājam Tavus personas datus?

Tavi personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 

Cik ilgi Tavi personas dati tiek glabāti?

Personas datu kategorijas un glabāšanas termiņi:

Personas dati, kuri uzrādīti preču-pavadzīmju rēķinos tiek galbāti 5 gadus, pamatojoties uz grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumiem.

 

Tavas tiesības.

Mēs garantējam Tavu tiesību aizsardzību un likumīgo pielietošanas atbilstību personas datu aizsardzības likumiem un noteikumiem. Sakarā ar to Tev ir šādas tiesības:
• Savā profilā mūsu interneta veikalā, Tu vari apskatīt iesniegto informāciju par sevi, ka arī nepieciešamības gadījumā to labot.

 

Pieprasīt no mums visu mums pieejamo informāciju saistībā ar Tevi un kādiem nolūkiem mēs to apstrādājam.

Tev ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, uzrakstot elektronisko vēstuli uz info@ditte.eu.

 

Jautājumu gadījumā Tu vari sazināties ar mums:

E-pasts: info@ditte.eu